Nyereményjáték


Ez a dokumentum magába foglalja a Garo & Co s.r.o vállalat által meghirdetett, kozmetikai csomagra (tisztító szivacs aktivált bambuszszénnel, szérum a töredezett hajvégekre és szemöldökceruza) vonatkozó verseny (a továbbiakban csak a „verseny”) feltételeit és szabályait, a Garo & Co s.r.o KOKU Magyarország versenykiírójának a honlapján (a továbbiakban: „alapszabály”).

 

I. A verseny kiírója

Vállalat neve:

Garo & Co. s. r. o.

Székhely:

Bratislavská 64/76 
931 01 Šamorín

Slovenská republika

Cégjegyzékszám:

47934841

Nyilvántartásba vették:

Nagyszombati Kerületi Bíróság

Nyilvántartási bejegyzés száma:

Szakasz: S.r.o., beillesztendő sz. 35056 / T

DIČ:

2024159324

IČ DPH:

SK2024159324 §4 alapján

(a továbbiakban „a verseny kiírója“)

 II. A verseny célja és tárgya

 1. A verseny célja, hogy pozitívan népszerűsítse a KOKU márkát, amely a verseny kiírójának portfóliójába tartozik, egy kozmetikai csomag (tisztító szivacs aktivált bambuszszénnel, szérum a töredezett hajvégekhez és szemöldökceruza) kiírásával.
 2. A verseny tárgya a versenybejegyzés kommentálása a KOKU Magyarország Facebook oldalán és / vagy a verseny kiírójának Instagram fiókjában @koku_magyarorszag, a következő kérdés megválaszolásával: "Mit jelent Önnek az illat?".

III. A verseny határideje

 1. A verseny 2021. december 9. 18:35-től 2021. december 22. 23:59-ig tart.). A versenybe legkésőbb december 22, 23:50-ig lehet bekapcsolódni az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően..

IV. A versenyben való részvétel feltételei

 1. A versenyen részt vehet minden olyan fizikai személy, aki betöltötte a 18. életévét és megfelel az alapszabályban meghatározott feltételeknek (a továbbiakban "versenyzők").
 2. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki munkaviszonyban vagy más, a munkaviszonyhoz hasonló viszonyban áll a verseny kiírójával, vagy a Polgári Törvénykönyv 116. § 40/1964 számú bekezdésben álló közeli személy meghatározása szempontjából közel áll az e bekezdésben felsorolt ​​személyekhez.
 3. A versenyző részt vesz a versenyen és bekerül a nyereményjátékba, amennyiben a versenyző az alapszabály III. bekezdésében feltüntetett határidőn belül megjegyzést fűz a KOKU Magyarország Facebook oldalán és / vagy a verseny kiírójának Instagram fiókjában @koku_magyarorszag a versenybejegyzéshez, a "Mit jelent Önnek az illat?" kérdés megválaszolásával.
 4. A versenyző csak egy nyereményre jogosult a versenyen belül.
 5. A versenyből kizárt az a versenyző is, aki csalással avatkozik be a verseny mechanizmusába egy nyeremény megszerzése érdekében, amely nélkül egyébként nem nyert volna díjat, vagy nem vehetett volna részt a versenyen.
 6. Ha olyan személy csatlakozik a versenyhez, aki nem teljesíti az alapszabály szerinti feltételeket, automatikusan kizárják a versenyből, és nincs joga a nyereményhez.
 7. Ha senki sem vesz részt a versenyen, vagy az alapszabály szerint egyik versenyző sem felel meg a versenyben való részvétel feltételeinek, senki sem nyer.

V. A nyeremények, a díjak értéke és adózása

 1. A verseny feltételeinek teljesítésével a következő díjakat lehet elnyerni:

kozmetikai csomag (tisztító szivacs aktivált bambuszszénnel, szérum a töredezett hajvégekhez és szemöldökceruza)

 1. A törvény 595/2003 számú módosított jövedelemadóról szóló rendelkezései alapján a több, mint 12 500 Ft (szavakkal: tizenkétezer-ötszáz forint) összegű pénzbeli és nem pénzbeli nyereséget jövedelemadó-köteles fizetni, és az 580/2004 számú módosított egészségbiztosításról szóló rendelkezés alapján az állami egészségbiztosításhoz való hozzájárulás alá tartozik. A jövedelemadóról szóló törvény meghatározza, hogy mely nyeremények és díjak teljes mértékben mentesek az adó alól (például a kapott nyeremények legfeljebb 12 500 Ft értékig), melyek részben mentesek az adó alól (például, ha a nyeremény meghaladja a 12 500 forintot, a 12 500 Ft feletti értéket az adóalap tartalmazza), valamint az adózás módját és azt, hogy ki felelős az adózásért - akár a verseny győztese, akár kiírója.VI. Sorsolás és díjazás

 1. Azon versenyző kisorsolása, aki az alapszabály szerint megfelel a versenyen való részvétel minden feltételének és megnyeri a díjat (a továbbiakban "nyertes"), 2021. december 23-én kerül megrendezésre.
 2. Az alapszabály szerinti feltételek teljesülésének értékelését és a nyertesek sorsolását a verseny kiírójának munkatársai végzik.
 3. Egy nyertest sorsolunk ki. Minden versenyző csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban.
 4. Minden nyerteshez egy másodlagos nyertest is kisorsolunk abban az esetben, ha a sorsolt nyertes nem felel meg az ebben az alapszabályban meghatározott feltételeknek.
 5. A nyertest a győzelemről Facebook-üzenetben vagy az Instagramon értesítjük, a sorsolás napjától számított 24 órán belül. Ugyanakkor a verseny kiírója a nyertesre vonatkozó információkat a kiíró Facebook és / vagy Instagram oldalán is közzéteszi a nyertes személyes adatvédelmi irányelveit tiszteletben tartó formátumban. A díj átadására a kiíró és a nyertes között előre egyeztetett helyszínen és időpontban kerül sor.
 6. Abban az esetben, ha a nyertes nem járul hozzá a nyeremény odaítéléséhez, elutasítja a nyereményt, vagy a nyertes nem felel meg a jelen alapszabály valamelyik feltételének, a díjat felajánlják a nyeremény kapcsán kisorsolt helyettesnek. Amennyiben a kisorsolt helyettes sem járul hozzá a nyeremény odaítéléséhez, elutasítja a nyereményt, vagy a helyettes sem felel meg a jelen alapszabály valamelyik feltételének, a nyereményt a verseny kiírója elveszíti.
 7. A versenyzőnek nincs törvényes joga a nyereményre, így nem áll módjában azt jogi úton érvényesíteni, a díjat pedig nem követelheti a bíróságon.

VII. A személyes adatok védelme

 1. Minden versenyző megadja személyes adatait az egyértelmű azonosításhoz szükséges mértékig, valamint a győzelem esetén szükséges kapcsolatfelvételhez. Ezzel egyidejűleg beleegyezését adja a kiírónak, amely alapján a verseny kiírója később jogosult lesz a versenyző személyes adatainak kezelésére, kizárólag saját kereskedelmi célokra.
 2. Ha a versenyzőt nyertesnek sorolják és elnyeri a meghirdetett díjat, akkor írásbeli beleegyezését adhatja a kiírónak, amely alapján a verseny kiírója később felhatalmazást kap a nyertes személyes adatainak kezelésére, különösképpen a verseny megnyerésével kapcsolatban készített portrék és audiovizuális felvételek készítésére és közzétételére, valamint a nyertes képeinek, a vezetéknevének és a keresztnevének megfelelő közzétételére a médiában. Az e pont szerinti hozzájárulás megadása nem feltétele a versenyen való részvételnek vagy a díj odaítélésének.
 3. E cikk rendelkezései, amelyek a nyertest érintik, értelemszerűen alkalmazandóak a helyettesre is.

VIII. Záró rendelkezések

 1. A versenyben való részvétellel a versenyző elfogadja ezt az alapszabályt. Ha valaki nem ért egyet a jelen alapszabály bármely feltételével vagy pontjával, akkor nem vehet részt a versenyen.
 2. A verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztathatja az alapszabályt, vagy akár lemondhatja a versenyt, különösen abban az esetben, ha kárveszély fenyegeti. A verseny státuszának megváltozását vagy lemondását a kiíró a honlapján és / vagy a verseny kiírójának Facebook oldalán teszi közzé.
 3. A verseny feltételeivel vagy az alapszabály rendelkezéseivel kapcsolatos bármilyen félreértés esetén a verseny kiírója fenntartja a jogot, hogy ismertesse és tisztázza ezeket a félreértéseket, valamint adott esetben az V. bekezdésben összefoglalt záró rendelkezések 2. pontjának megfelelően módosíthatja az alapszabályt.
 4. A verseny kiírója nem vállal felelősséget a nyertesek vagy helyettesek által a kapott nyereményekkel kapcsolatban felmerült károkért.

 

Keltezés napja: 2021.7.31. Somorja

 

A verseny kiírója:

Garo & Co. s. r. o.

Keresztnév Vezetéknév

ügyvezető igazgató